โรงงานฉีดพลาสติกในสมุทรสาคร

โมลเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์โรงงานฉีดพลาสติกของเราเป็นผู้นำและสามารถช่วยออกแบบชิ้นงานที่คุณต้องการให้ได้ตามเงื่อนไข ด้วยเครื่องฉีดพลาสติกที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 สำหรับการทดสอบแม่พิมพ์พลาสติกและฉีดผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย โดยเครื่องฉีดพลาสติกที่โรงงานฉีดพลาสติกของเราเป็นเครื่องจักรหลักกว่า 20 เครื่อง มีขนาดพร้อมรองรับงานเล็กถึงงานใหญ่ตั้งแต่ 100 ตัน ไปจนถึง 550 ตัน มาพร้อมกระบวนการที่ทันสมัยและวัสดุชั้นเยี่ยม เพื่อให้ได้ชิ้นงานพลาสติกที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน และได้ประสิทธิภาพที่ตรงใจคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนและอื่นๆ อีกมากมาย

การฉีดพลาสติกคืออะไร?

ขั้นตอนกระบวนการฉีดพลาสติกหรือ Injection Molding นั้นคือการผลิตชิ้นงานขึ้นแบบที่ต้องการโดยการใส่เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามแบบเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก และหลังจากนั้นเม็ดพลาสติกที่ถูกใส่เข้าไปจะต้องไปผ่านกับความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนอ่อนตัวลงในที่สุด และจะเกิดเป็นการหลอมละลายจนกลายเป็นของเหลว หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดของเหลวนี้ไปยังแม่พิมพ์ที่ถูกออกแบบไว้ เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น เครื่องฉีดพลาสติกจะทำการปลดชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกจากแม่พิมพ์ เพียงเท่านี้ก็ลูกค้าที่จ้างโรงงานฉีดพลาสติกก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการแล้ว

Molder Enterprise, plastic mould, 3 plates mould, injection moulding
Molder Enterprise, Plastic injection moulding machine

เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติกหรือ Injection Molding Machine นั้นแต่ละโรงงานฉีดพลาสติกก็จะมีการผลิตเครื่องฉีดออกมาหลายแบบ หากจะพิจารณาทางหลักการแล้วเครื่องฉีดพลาสติกทุกประเภทนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ แตกต่างด้านรูปแบบการใช้ รวมไปถึงระบบส่งกำลัง หากแต่จุดประสงค์ในการนำมาใช้งานนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีคล้ายคลึงกันมาก โดยทั่วไปเครื่องฉีดพลาสติกจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ ชุดฉีด (Injection Unit) ทำหน้าที่ดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์, ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) ทำหน้าที่เคลื่อนปิด-เปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก และฐานเครื่อง (Base Unit) ทำหน้าที่รองรับนักหนักของตัวเครื่องฉีด