ขั้นตอนการฉีดพลาสติกที่ผู้ประกอบการควรรู้

สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นสร้างแบรนด์ธุรกิจใหม่ และมีไอเดียที่อยากจะผลิตสินค้าพลาสติกเป็นของตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่ากระบวนฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการฉีดพลาสติก สำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายมาฝากกัน

 

กระบวนการฉีดพลาสติกคืออะไร?

การฉีดพลาสติก เป็นหนึ่งในการกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกวิธีหนึ่ง ที่ใช้วิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลว จากนั้นจึงฉีดพลาสติกเหลวไปยังแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูป จากนั้นเข้าสู่กระบวนการหล่อเย็น และปลดแม่พิมพ์ออก ทำให้ได้ชิ้นงานตรงตามที่ต้องการ ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบการทำงานตามแนวนอน และการทำงานตามแนวดิ่ง

แม้ว่าเครื่องฉีดพลาสติกจะมีหลากหลาย แต่ทุกเครื่องจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. ชุดฉีด (Injection Unit)

ชุดฉีดพลาสติกจะประกอบด้วย หัวฉีด สกรู กระบอกฉีด ฮีตเตอร์ กรวยเติมพลาสติก และมอเตอร์สำหรับทำให้สกรูหมุน โดยส่วนที่เป็นชุดฉีดจะทำหน้าที่ดึงเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบอกฉีด จากนั้นมอเตอร์จะทำงานเพื่อหมุนสกรูให้นำเม็ดพลาสติกเข้าสู่กระบอกฉีดไปพร้อมกับการหลอมเหลวพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวตามปริมาณที่ต้องการ จากนั้นค่อย ๆ ฉีดพลาสติกเข้าไปที่แม่พิมพ์

2. ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ประกอบด้วย แผ่นยึดแม่พิมพ์ เพลานำเลื่อน ระบบขับเคลื่อนเปิด-ปิดแม่พิมพ์ แผ่นยึดระบบขับเคลื่อน จะทำหน้าที่ในการยึดแม่พิมพ์ และเลื่อนเปิด-แม่พิมพ์ และหล่อเย็นชิ้นงานพลาสติก

3. ฐานเครื่อง (Base)

ในส่วนของฐานเครื่อง เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างของเครื่องฉีดพลาสติก รับน้ำหนักของเครื่องทั้งหมด ทำหน้าที่รับน้ำหนักและยึดเครื่องฉีดพลาสติกให้แน่น เพื่อไม่ให้สั่นหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จนทำให้เกิดความเสียหาย

4. แผงควบคุม (Control Unit)

แผงควบคุมเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเครื่องฉีดพลาสติก เนื่องจากเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่การใส่เม็ดพลาสติกไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

โดยสรุปอย่างคร่าว กระบวนการฉีดพลาสติก จึงเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปพลาสติกอย่างหนึ่ง ที่ใช้การหลอมเม็ดพลาสติกให้เป็นของเหลว จากนั้นฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ จนได้รูปตามที่ต้องการ และเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อเย็น แล้วแกะแม่พิมพ์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

วัสดุที่ใช้ในการผลิตพลาสติก

สำหรับวัสดุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขึ้นรูปพลาสติก คือ เม็ดพลาสติก ที่มีหลากหลายประเภทให้เลือกตามความต้องการ

พลาสติก มีสารตั้งต้นที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบหรือกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ จากนั้นนำมาผลิตเป็นพลาสติกและเม็ดพลาสติก และนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปสำหรับใช้ผลิตชิ้นงาน

เม็ดพลาสติกสามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเภทหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

 1. โพลีเอทิลีน (PE) เป็นพลาสติกประเภทที่พบบ่อยที่สุด มีความแข็งแรง และทนทาน นิยมนำมาผลิตเป็นขวดน้ำ ถัง ท่อน้ำ และถุง
 2. โพลีโพรพิลีน (PP) เป็นพลาสติกที่ทนความร้อนได้สูง มักใช้ผลิตเป็นถุงร้อน หรือขวดที่บรรจุเครื่องดื่มร้อน หลอด หรือแผ่นพลาสติก
 3. โพลีสไตรีน (PS) ทนกรดและด่างได้ดี มักใช้ผลิตเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 4. โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) สามารถป้องกันน้ำมันและไขมันได้ดี นิยมใช้เป็นขวดบรรจุน้ำมัน
 5. เม็ดพลาสติก ABS และ SAN/AS มีความทนทานต่อแรงกระแทก นิยมผลิตเป็นชิ้นส่วนไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน
 6. เม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรม มีความแข็งแรงและทนทานสูง ใช้ในด้านวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่
 7. เม็ดพลาสติกชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการฉีดพลาสติก

องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก

สำหรับการฉีดพลาสติกจะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ดังนี้

 1. เม็ดพลาสติก ก่อนที่จะผลิตชิ้นงานจะต้องเลือกชนิดของเม็ดพลาสติกที่เหมาะกับชิ้นงานของเรา ตลอดจนเลือกเกรดพลาสติกที่ต้องการ ยิ่งเราต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างยาวนาน เราควรจะเลือกเม็ดพลาสติกเกรดเอ
  นอกจากนี้ เราอาจจะเลือกใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือเม็ดพลาสติกชีวภาพ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์
 2. แม่พิมพ์ ต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ลดข้อผิดพลาดในการขึ้นรูปและการผลิตให้น้อยที่สุด
 3. เครื่องฉีดพลาสติก เลือกเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพดี เหมาะกับการใช้งาน รวมไปถึงความเร็วในการผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพ ตรงตามที่คาดหวัง

 

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง

สำหรับขั้นตอนการฉีดพลาสติก จะสามารถแบ่งได้เป็นส่วนของผู้ประกอบการและในส่วนของโรงงานผลิตพลาสติกที่ต้องดำเนินการ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตชิ้นงานพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นนำไปใช้เป็นสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ จะเริ่มตั้งแต่การออกแบบและหาไอเดียเกี่ยวกับชิ้นงาน จากนั้นติดต่อโรงงานฉีดเม็ดพลาสติก จากนั้นทางโรงงานจะดำเนินการจัดทำแม่พิมพ์ ผู้ประกอบการจะร่วมพิจารณาเพื่อปรับแก้แม่พิมพ์ และเลือกเม็ดพลาสติก แล้วจึงส่งต่อหน้าที่ให้ทางโรงงานผลิตชิ้นงานต่อไป

 

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกของโรงงานพลาสติก

 1. การติดตั้งแม่พิมพ์ (Clamping) ให้พร้อมใช้งาน และมีฐานที่มั่นคง ไม่เคลื่อนที่ระหว่างผลิตชิ้นงาน
 2. การฉีดพลาสติก (Injection) โดยการใส่เม็ดพลาสติกเข้าไปที่กรวย จากนั้นเม็ดพลาสติกจะถูกส่งที่กระบอกฉีด เข้ากระบวนการหลอม และฉีดเข้าที่แม่พิมพ์
 3. การหล่อเย็น (Cooling) หลังจากฉีดพลาสติกจนได้รูปตามที่ต้องการแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการหล่อเย็น
 4. การปลดชิ้นงานจากแม่พิมพ์ (Ejection) เมื่อชิ้นงานเย็นและอยู่ตัวแล้ว จะถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

หลังจากปลดชิ้นงานแล้ว ก็จะทำการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต และส่งมอบให้ผู้ประกอบการต่อไป

ที่ Molder Enterprise เราคือผู้นำในการออกแบบและรับฉีดพลาสติก โรงงานตั้งอยู่ที่สมุทรสาคร ยินดีดูแลคุณตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการคัดสรรและผลิตวัสดุ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ในราคาคุ้มค่า ได้มาตรฐาน หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 034-476-173