ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์เป็นหนึ่งในสิ่งของที่ทำจากพลาสติก ซึ่งมีหลายชนิด หลายรูปแบบ และมักต้องใช้ชนิดของพลาสติกรวมถึงรูปแบบของการขึ้นรูปที่แตกต่างกันไปด้วย มาหาคำตอบว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์มีอะไรบ้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และใช้วิธีขึ้นรูปพลาสติกแบบใดบ้าง

ตัวอย่างสิ่งของที่ทำจากพลาสติกสำหรับทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์

พลาสติกได้กลายเป็นวัสดุที่สำคัญในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายอย่าง ได้แก่

ต้นทุนการผลิตต่ำ

พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีราคาถูกและสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับเหล็ก สเตนเลส หรือวัสดุอื่น ๆ จึงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างมาก

ใช้แล้วทิ้งได้

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิดสามารถใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำกลับมาทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อซ้ำ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนและการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วในกระบวนการทางการแพทย์ด้วย

ทนทานต่อการฆ่าเชื้อโรคและการนึ่งฆ่าเชื้อ

พลาสติกหลายชนิดสามารถทนต่อกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือสารเคมีได้ดี ทำให้สามารถรักษาสภาพปลอดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ละลายปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

พลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์มักจะไม่ทำปฏิกิริยากับของเหลวในร่างกาย หรือยา จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสของเหลว และทำให้ไม่เกิดการละลายหรือปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

สามารถเติมสารเคมีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ

หากต้องการคุณสมบัติพิเศษสามารถผสมสารเติมแต่งต่าง ๆ ลงไปในพลาสติก เพื่อให้ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การเพิ่มความทนทานต่อรังสี หรือการเพิ่มคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย

ตัวอย่างประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์มีอะไรบ้าง ?

  • อุปกรณ์เพื่อการวินิจฉัย เช่น เข็มฉีดยา หลอดทดลอง ถุงเก็บตัวอย่าง ปลายเข็ม
  • อุปกรณ์ผ่าตัด เช่น เข็มเย็บ มีดผ่าตัด สายระบายของเสีย อุปกรณ์ยึด
  • อุปกรณ์ปลูกถ่าย เช่น ข้อสะโพกเทียม วาล์วหัวใจ เลนส์ตาเทียม
  • อุปกรณ์เสริม เช่น สายยาง สายเคเบิล ท่อส่งอากาศ อุปกรณ์ป้องกัน

พลาสติกที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

พลาสติกที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมกับการใช้งานทางการแพทย์ ดังนี้

มีความปลอดภัยทางชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์และสิ่งของทางการแพทย์ที่ทำจากพลาสติก เนื่องจากต้องสัมผัสกับร่างกายของคนไข้ ดังนั้นพลาสติกที่ใช้จึงต้องไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกายผู้ป่วย หรือก่อให้เกิดการระคายเคือง ต้องเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ (Biocompatible) และไม่เป็นพิษ

มีความทนทาน

พลาสติกสำหรับผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานซ้ำ รวมถึงทนต่อกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือสารเคมี โดยไม่เสื่อมสภาพหรือปล่อยสารพิษออกมา

มีความยืดหยุ่น

พลาสติกที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม สามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่น ท่อ สาย หรือชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อน สอดคล้องกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของผู้ป่วย

มีความโปร่งใส

สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์บางชนิด เช่น ท่อนำส่งยา หลอดเก็บตัวอย่าง หรือบรรจุภัณฑ์ยาต่าง ๆ ต้องใช้พลาสติกที่มีความโปร่งใสเพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ เพราะจะช่วยให้สังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

มีความเสถียรในระยะยาว

อุปกรณ์ปลูกถ่ายซึ่งเป็นของที่ทำจากพลาสติก จะต้องอยู่ในร่างกายมนุษย์เป็นเวลานานหลายปี ดังนั้นพลาสติกที่ใช้สำหรับผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้จึงต้องมีความเสถียรในร่างกายเป็นระยะเวลานาน โดยไม่เสื่อมสภาพ หรือแตกสลายง่าย ๆ

ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์ที่ขึ้นรูปด้วยการฉีดขึ้นรูป

พลาสติกที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์

โพลีเอทิลีน (PE)

พลาสติก PE มีความทนทาน ยืดหยุ่น ใช้งานได้หลากหลาย จึงเหมาะสำหรับการผลิตถุงบรรจุของเหลว ขวดยา และอุปกรณ์ฉีดยา

โพลีโพรพิลีน (PP)

พลาสติก PP มีความแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ฆ่าเชื้อได้ง่าย และโปร่งแสง จึงเหมาะสำหรับการทำหลอดฉีดยา ถาดใส่เครื่องมือ และอุปกรณ์ผ่าตัดต่าง ๆ

โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

พลาสติก PVC มีความยืดหยุ่น ใส ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการทำท่อนำส่งยา ถุงเลือด พลาสติกคลุม และสายสวน

โพลีคาร์บอเนต (PC)

พลาสติก PC มีสีใส และแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มักใช้ผลิตอุปกรณ์ช่วยหายใจ ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ รวมถึงเลนส์แว่นตาด้วย

โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)

พลาสติก PET มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีสีใส เหมาะสำหรับการทำขวดบรรจุยา และภาชนะเก็บตัวอย่างรูปแบบต่าง ๆ

วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์

การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding)

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก หรือมีรูปร่างซับซ้อน เช่น หลอดฉีดยา และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ

การเป่าขึ้นรูป (Blow Molding)

การเป่าขึ้นรูป เป็นวิธีที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีลักษณะกลวง เช่น ขวดยา หรือถุงน้ำเกลือ

การอัดรีด (Extrusion)

การอัดรีด เป็นวิธีขึ้นรูปสิ่งของที่ทำจากพลาสติกซึ่งเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าตัดคงที่ เช่น ท่อ หรือสายยางต่าง ๆ เป็นต้น

การขึ้นรูปแบบสุญญากาศ (Vacuum Forming)

การขึ้นรูปแบบสุญญากาศ นิยมใช้กับชิ้นงานที่ต้องการความหนาสม่ำเสมอ เช่น ถาดบรรจุอุปกรณ์ วัสดุดามกระดูก และอื่น ๆ

การหล่อ (Casting)

การขึ้นรูปพลาสติกด้วยการหล่อ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น อุปกรณ์ปลูกถ่ายต่าง ๆ

การขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming)

การขึ้นรูปด้วยความร้อน มักใช้กับการผลิตแผ่นพลาสติกบาง เช่น บรรจุภัณฑ์ยา พลาสติกคลุมหรือห่ออุปกรณ์ แผ่นรองกันเปื้อน และอื่น ๆ

หากกำลังมองหาโรงงานขึ้นรูปพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ หรือของใช้ต่าง ๆ Molder Enterprise ซึ่งมีความชำนาญในการออกแบบแม่พิมพ์ และขึ้นรูปพลาสติก พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์ทุกความต้องการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 034-476-173