สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโรงงานทำแม่พิมพ์พลาสติกคุณภาพสูง มาใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมของตน จำเป็นต้องรู้ว่าส่วนประกอบของแม่พิมพ์พลาสติกมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ออกแบบ ผลิต และใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำส่วนประกอบของแม่พิมพ์พลาสติกให้ได้รู้จักกัน

ส่วนประกอบแม่พิมพ์พลาสติกมีอะไรบ้าง ?

รู้จัก 9 ส่วนประกอบแม่พิมพ์พลาสติก

1. Fix Side Plate

Fix Side Plate หรือ Fix Clamping Plate ในภาษาไทยเรียกว่า แผ่นยึดด้านบน ซึ่งเป็นแผ่นที่อยู่ด้านบนสุดของแม่พิมพ์พลาสติก ส่วนประกอบของแม่พิมพ์นี้มีหน้าที่สำคัญในการยึดและรักษาตำแหน่งของชิ้นส่วนอื่น ๆ ภายในแม่พิมพ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง รวมถึงมีส่วนช่วยในการกระจายแรงกดอัดจากเครื่องฉีดพลาสติกให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแม่พิมพ์ด้วย จึงถือว่า Fix Side Plate มีความสำคัญในการรักษาคุณภาพและความแม่นยำของชิ้นงานพลาสติกที่ได้

2. Runner Stripper Plate

Runner Stripper Plate เป็นแผ่นที่ใช้ในการดึงท่อทางวิ่งของน้ำพลาสติกจากหัวฉีดสู่ทางวิ่ง มีความสำคัญในการควบคุมการไหลของพลาสติกหลอมเหลว ทำหน้าที่เป็นแผ่นรองรับและกำหนดทิศทางของท่อทางวิ่ง (Runner) ซึ่งเป็นช่องทางที่พลาสติกหลอมเหลวจะไหลผ่านจากหัวฉีดไปยังช่องว่างของแม่พิมพ์ (Cavity) โดยการออกแบบ Runner Stripper Plate ที่ดีจะช่วยให้พลาสติกเหลวกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอ ลดการสูญเสียวัสดุ และช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

3. Fix Cavity Plate

Fix Cavity Plate หมายถึงแผ่นแม่แบบคงที่ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบของแม่พิมพ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของแม่พิมพ์ เนื่องจากชิ้นส่วนนี้เป็นที่ตั้งของช่องว่างของแม่พิมพ์ (Cavity) ซึ่งกำหนดรูปร่างและขนาดของชิ้นงานพลาสติกที่จะผลิตออกมา และคุณภาพของชิ้นส่วนนี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้ โดย Fix Cavity Plate ต้องออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงในระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก

4. Moving Core Plate

Moving Core Plate คือแผ่นแกนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ถือเป็นอีกส่วนประกอบแม่พิมพ์พลาสติกที่สำคัญในการกำหนดรูปทรงของชิ้นงานพลาสติก โดยชิ้นส่วนนี้มีหน้าที่สร้างรูปทรงด้านในที่เป็นช่องว่างของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นที่ติดตั้งระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์ด้วย จึงสำคัญต่อการควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิต และระบบหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการบิดเบี้ยวหรือการหดตัวที่ไม่สม่ำเสมอของชิ้นงานได้

5. Support Plate

Support Plate หรือแผ่นรองรับน้ำหนักของแม่พิมพ์ มีหน้าที่สำคัญในการกระจายน้ำหนัก และแรงกดของแม่พิมพ์ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยป้องกันการผิดรูปของแม่พิมพ์เมื่อต้องรับแรงกดสูง ๆ ระหว่างกระบวนการฉีด โดยหาก Support Plate มีความแข็งแรง และมีความหนาที่เหมาะสมก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้ และรักษาความแม่นยำของแม่พิมพ์ในการผลิตชิ้นงานได้อย่างยาวนาน

ส่วนประกอบแม่พิมพ์พลาสติกสำหรับการฉีดขึ้นรูป

6. Spacer Block

Spacer Block หรือที่เรียกว่าบล็อกรอง เป็นชิ้นส่วนของแม่พิมพ์พลาสติกที่ใช้รองรับและกำหนดระยะห่างของ Moving Core Plate และ Support Plate ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้ง Spacer Block ในตำแหน่งที่แม่นยำเพราะ Spacer Block มีผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบกลไกในการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ และการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ อีกทั้งยังควรเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรง และทนต่อการสึกหรอในการผลิต Spacer Block เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของแม่พิมพ์ในระยะยาวด้วย

7. Ejector Retainer Plate

Ejector Retainer Plate หรือแผ่นยึดเข็มกระทุ้ง เป็นส่วนประกอบแม่พิมพ์พลาสติกซึ่งเป็นที่ยึด และกำหนดตำแหน่งของเข็มกระทุ้ง (Ejector Pin) ซึ่งใช้ในการผลักชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์หลังจากกระบวนการฉีดพลาสติกเสร็จสิ้น ซึ่งการออกแบบและติดตั้ง Ejector Retainer Plate ต้องมีความแม่นยำสูง เพื่อเสริมให้การปลดชิ้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานได้

8. Ejector Plate

Ejector Plate หรือแผ่นกระทุ้ง เป็นชิ้นส่วนที่รับแรงกระทุ้งจากเข็มกระทุ้งปลดชิ้นงาน โดยชิ้นส่วนนี้จะทำงานร่วมกับ Ejector Retainer Plate ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเข็มกระทุ้ง โดย Ejector Plate จะรับแรงจากระบบไฮดรอลิก หรือกลไกอื่น ๆ แล้วส่งต่อแรงนั้นไปยังเข็มกระทุ้งแต่ละตัว เพื่อปลดชิ้นงาน โดยการออกแบบ Ejector Plate ที่ดีจะต้องมีความแข็งแรง และความหนาเหมาะสม เพื่อให้สามารถกระจายแรงในการปลดชิ้นงานได้อย่างสม่ำเสมอและไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย

9. Movable Clamping Plate

Movable Clamping Plate หรือแผ่นยึดแบบเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่นประกบแม่พิมพ์ที่อยู่ด้านล่างสุด ทำหน้าที่เป็นจุดยึดสำหรับชิ้นส่วนซึ่งเคลื่อนที่ได้ของแม่พิมพ์ (Moving Half) โดย Movable Clamping Plate จะเชื่อมต่อกับระบบไฮดรอลิกหรือกลไกของเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดของแม่พิมพ์ โดยจะต้องใช้ความแม่นยำสูงมากในการผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์พลาสติกส่วนนี้ เพราะส่งผลต่อการรักษาแนวการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์ให้ตรงตลอดอายุการใช้งาน

ทั้ง 9 ชิ้นส่วนนี้คือส่วนประกอบหลัก ๆ ของแม่พิมพ์พลาสติกที่ควรรู้จัก หากผู้ประกอบการท่านใดกำลังมองหาบริษัทผลิตแม่พิมพ์พลาสติกคุณภาพสูง สำหรับการขึ้นรูปอะลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เลือก Molder Enterprise โรงงานรับทำโมลด์ประสบการณ์สูง ผลิตแม่พิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้ยาวนาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 034-476-173