การขึ้นรูปพลาสติกนั้นมีหลายเทคนิคด้วยกัน โดยแต่ละเทคนิคก็จะมีข้อดี ข้อจำกัดแตกต่างกันไป แต่หนึ่งในวิธีการขึ้นรูปพลาสติกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ การฉีดขึ้นรูปนั่นเอง ในบทความนี้เราจะพามารู้จักเทคนิคการฉีดขึ้นรูปพลาสติกให้มากขึ้น พร้อมทั้งปัญหางานฉีดพลาสติกที่พบได้บ่อย และแนวทางการป้องกัน

ปัญหางานฉีดพลาสติกที่พบได้บ่อยมีหลายอย่างด้วยกัน

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกคืออะไร ?

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก เป็นกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก โดยการหลอมละลายเม็ดพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวก่อนที่จะฉีดพลาสติกเหลวนั้นเข้าไปในแม่พิมพ์จากโลหะ หรือเหล็ก ที่มีรูปร่างตามต้องการ จากนั้นเมื่อพลาสติกเย็นตัวลงก็จะแข็งตัวตามรูปทรงของแม่พิมพ์ และได้ออกมาเป็นชิ้นงานพลาสติกที่มีรูปร่างตามแม่พิมพ์แต่ละแบบ

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกนั้นถือว่าเป็นเทคนิคการขึ้นรูปพลาสติกที่ได้รับความนิยมมาก เพราะสามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การขึ้นรูปพลาสติกด้วยวิธีนี้ก็ยังอาจเกิดปัญหาในการผลิตได้ในบางครั้ง มาดูกันเลยว่าอาจพบปัญหาใดได้บ้าง และควรป้องกันอย่างไร

5 ปัญหางานฉีดพลาสติกที่พบบ่อย พร้อมแนวทางป้องกัน ?

1. ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มพิมพ์

ปัญหาแรกที่พบได้มากในการฉีดพลาสติกก็คือ ชิ้นงานฉีดพลาสติกที่ไม่เต็มพิมพ์ (Short Shot) ซึ่งเกิดจากปริมาณพลาสติกที่ฉีดเข้าไปไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มแม่พิมพ์ อุณหภูมิของพลาสติกไม่เหมาะสม หรือความเร็วในการฉีดพลาสติกไม่เหมาะสม ส่งผลให้ชิ้นงานมีขนาดเล็กกว่าที่ต้องการ หรือมีรอยบุ๋ม หรือรอยยุบบริเวณที่พลาสติกไม่เพียงพอ 

สามารถป้องกันปัญหาชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มพิมพ์ได้ด้วยการ 

 • ตรวจสอบปริมาณพลาสติกที่ฉีดเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติกให้เพียงพอเสมอ
 • ตรวจสอบอุณหภูมิของพลาสติกให้เหมาะสมกับกระบวนการฉีดพลาสติก
 • ปรับความเร็วในการฉีดให้เหมาะสมกับกระบวนการฉีดพลาสติก
 • ตรวจสอบการออกแบบแม่พิมพ์ให้มีช่องรับพลาสติกให้มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม
 • ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับการฉีดพลาสติก

2. ชิ้นงานเกิดรอยยุบ

อีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยจากการฉีดพลาสติกคือ ชิ้นงานเกิดรอยยุบ (Sink Mark) ซึ่งมักเกิดจากพลาสติกเหลวเกิดการเย็นตัวลง และเกิดการหดตัวอย่างผิดปกติ ทำให้บริเวณที่หนาที่สุดของชิ้นงานเกิดการหดตัวมากกว่าบริเวณอื่น ทำให้มองเห็นเป็นรอยบุ๋มบนผิวชิ้นงาน อาจเกิดจากแม่พิมพ์ที่ออกแบบมาไม่ดี คุณภาพของพลาสติกที่ไม่ดี หรือการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกที่ไม่เหมาะสม

สามารถป้องกันปัญหาชิ้นงานเกิดรอยยุบได้ด้วยการ 

 • ออกแบบแม่พิมพ์ให้มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้พลาสติกสามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับกระบวนการฉีดพลาสติก
 • เลือกใช้พลาสติกที่มีอัตราการหดตัวต่ำเหมาะกับการฉีดพลาสติก

การเลือกใช้พลาสติกที่ดีจะช่วยลดปัญหาในการฉีดพลาสติก

3. โพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน

โพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน (Air Void) เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยในการฉีดพลาสติก เกิดจากอากาศที่เข้าไปอยู่ในพลาสติกเหลวระหว่างการฉีดพลาสติก ซึ่งมักเกิดจากการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกที่ผิด การที่พลาสติกละลายไม่ดี รวมถึงการใช้พลาสติกคุณภาพไม่เหมาะสมด้วย

สามารถป้องกันปัญหาโพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานได้ด้วยการ 

 • ออกแบบแม่พิมพ์ให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้ฟองอากาศสามารถระบายออกได้
 • ปรับการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับกระบวนการฉีดพลาสติก
 • เลือกใช้พลาสติกที่มีอัตราการหดตัวต่ำและมีคุณภาพเหมาะกับการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

4. มีรอยเชื่อมจากพลาสติก

การมีรอยเชื่อมจากพลาสติก (Weld Line) เกิดจากพลาสติกเหลวสองส่วนมาบรรจบกันในระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก พบได้บ่อยในการขึ้นรูปพลาสติกด้วยแม่พิมพ์ที่ออกแบบมาไม่ดี คุณภาพของพลาสติกและการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกไม่เหมาะสม 

สามารถป้องกันปัญหามีรอยเชื่อมได้ด้วยการ 

 • ออกแบบแม่พิมพ์ให้เหมาะสม ไม่มีรอยต่อ และมีการระบายอากาศที่ดี ซึ่งจะช่วยให้พลาสติกเข้ามาผสมกันได้ดีขึ้น
 • ปรับการตั้งค่าเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการฉีด หรือปริมาณพลาสติกที่ฉีด
 • เลือกใช้พลาสติกที่มีคุณภาพดี หลอมละลายได้ดี และมีอัตราหดตัวต่ำ และเย็นตัวไม่เร็วจนเกินไป

5. ชิ้นงานหดตัว และบิดงอ

ปัญหาชิ้นงานหดตัว (Warpage) มักเกิดจากพลาสติกเหลวที่เย็นตัวลงและเกิดการหดตัวในทิศทางต่าง ๆ ส่งผลให้ชิ้นงานเกิดการบิดเบี้ยวหรือโค้งงอ เกิดจากการเลือกใช้พลาสติกที่ไม่เหมาะสม การออกแบบแม่พิมพ์ที่ไม่ละเอียดถี่ถ้วน และระบายอากาศได้ไม่เหมาะสม

สามารถแก้ไขปัญหาชิ้นงานหดตัว และบิดงอได้ด้วยการ

 • เลือกใช้พลาสติกที่มีอัตราการหดตัวต่ำ เพื่อไม่ให้พลาสติกหดตัวจนผิดรูป 
 • ออกแบบแม่พิมพ์ให้สามารถระบายความร้อนได้ดี

หากไม่อยากให้ชิ้นงานพลาสติกของคุณเกิดปัญหางานฉีดพลาสติกกวนใจเหล่านี้ ต้องเลือกโรงงานรับขึ้นรูปพลาสติกที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตแม่พิมพ์ที่ได้มาตรฐาน และฉีดพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ อย่าง Molder Enterprise ซึ่งเป็นผู้นำในการฉีดพลาสติก และผลิตแม่พิมพ์ รองรับขึ้นรูปพลาสติกทุกรูปแบบ